Psychiater FACT – BKV – Gouda

  • Gouda

BKV

Psychiater FACT

Reageer op vacature Jouw nieuwe baan

De uren die jij werkt, verdeel jij over 2 wijkteams binnen 1 gemeente. Deze constructie is de wens van de ggz-instelling waar jij je zzp-werkzaamheden voor verricht.

Triadisch werken vindt men belangrijk. Families / naasten worden veel bij de behandeling betrokken. Werken vanuit de ‘client journey’ gebeurt steeds meer. Er wordt nauw samen met ketenpartners. Die samenwerking resulteert in regelmatige overlegvormen, zowel intern (poli, crisisdienst, klinieken) als extern (veiligheidsoverleg), waarmee men de samenwerking enkel verder kan verbeteren.

Als zorgfunctie-aangestuurde organisatie wil deze organisatie zich verder ontwikkelen tot een ggz-instelling die meer maatwerk aanbiedt. Met interne collega’s werkt met hard aan een integratie van behandelmogelijkheden, met als doel: een betere aansluiting op de behandelvragen van cliënten. Daarbij is jouw expertise nodig! Daarom krijg jij als interim-psychiater de ruimte om jezelf te ontwikkelen en een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het zorgaanbod.

Jouw rol
Jij…

  • gebruikt jouw expertise in het meedenken over de herstelvisie bij behandelingen;

  • hebt je een prominente rol en jouw mening staat voorop;

  • stelt jouw behandelplannen op vanuit een herstelgerichte visie;

  • bent in een multidisciplinair team een pionier;

  • weet in- en extern het behandelaanbod uit te dragen.

  • Lees hier meer