Pro­gram­ma­co­ör­di­na­tor, OK – Groene Hart Ziekenhuis – Gouda

 • Gouda

Groene Hart Ziekenhuis

Dit ga je doen

Als programmacoördinator

 • Ben je verantwoordelijk voor de continuïteit van geplande en ongeplande operatieprogramma’s op het OK-complex.
 • Verricht je planning technische en coördinerende werkzaamheden om een optimale efficiënte ondersteuning te realiseren van de binnen de OK werkzame professionals en een optimaal gebruik van middelen te realiseren.
 • Geef je functioneel en operationeel leiding aan operatieassistenten, anesthesiemedewerkers, recovery verpleegkundigen, CSA-medewerkers, medewerkers logistiek, afdelingsassistenten, secretaresses en leerlingen, stagiaires en externen en heb je daartoe gedelegeerde bevoegd -en verantwoordelijkheden.
 • Houd je toezicht op de OK-planning en –programmering en stuur je zo nodig bij o.a. door het geven van specifieke informatie en aanwijzingen aan OK-medewerkers, anesthesiologen en behandelaars over eventuele knelpunten inzake de voortgang.
 • Controleer en bewaak je aan de hand van de patiëntenplanning op de dag, dan wel voor de volgende dag(en), of noodzakelijke voorraad specifieke hulpmiddelen en instrumenten en/of apparatuur aanwezig zijn.
 • Zorg je aan de hand van het personeelsplanningrooster en het OK-programma voor de dag voor het op kwalitatief verantwoorde wijze inzetten van benodigde medewerkers in samenspraak met betrokken teamleiders en rekening houdend met de in de cao opgenomen bepalingen inzake pauzes en overwerk. Je past zo nodig het OK-programma in overleg met de betrokkenen hierop aan. Je neemt daarbij in samenspraak met de teamleiders maatregelen om personele knelpunten als gevolg van ziekte of anderszins, welke het ten uitvoer brengen van de geplande programma’s mogelijk zouden kunnen belemmeren, op te lossen.
 • In uitzonderlijke situaties neem je bij afwezigheid teamleiders waar.

 • Dit breng je mee

 • Je hebt een groot probleemoplossend vermogen en een hoge mate van zelfstandigheid, maar weet problemen te escaleren in de lijn wanneer nodig.
 • Je kunt tegen een stootje en bent een echte multitasker.
 • De functie vereist inzicht en overzicht over de gehele planning en organisatie van de OK. Dit is nodig voor het coördineren, afstemmen en in overeenstemming brengen van alle dagelijkse bedrijfsmatige activiteiten en werkzaamheden binnen de afdeling OK. Naast vanzelfsprekend inzicht in de primaire processen van de afdeling OK wordt van de programmacoördinator inzicht verwacht in de processen die aan de OK gerelateerd zijn binnen de organisatie zijn noodzakelijk.
 • Kennis en inzicht in het functioneren van professionele organisaties, het omgaan met belangenverschillen van professionals en management zijn van belang. De wijzigingen binnen het vakgebied dienen te worden bijgehouden en beoordeeld op de consequenties voor de praktijk van werkuitvoering.
 • Van de programmacoördinator wordt een helicopterview gevraagd waar het gaat om advisering op het gebied van verbetering van alle processen op de OK. Voor complexe problemen voor de langere termijn kan de programmacoördinator zelf het probleem definiëren en ook relevante onderzoeksgegevens interpreteren.
 • De programmacoördinator coördineert en stuurt dagelijkse planning op de OK. De verantwoordelijkheid met betrekking tot de in de functie te nemen beslissingen stelt eisen aan het inzicht in de (mogelijke) gevolgen ervan. Gevolgen kunnen groot zijn, omdat de processen op de OK van groot belang zijn voor de totale bedrijfsvoering in het ziekenhuis. Bij de dagelijkse gang van zaken wordt zelfstandig handelen verwacht, maar kan altijd terug worden gevallen op teamleiders of de clustermanager.

 • Bij ons krijg je

 • Een verantwoordelijke baan in een enthousiast team, met werk wat ertoe doet.
 • Een dienstverband van 0,83 fte per week.
 • Salaris conform de cao Ziekenhuizen, FWG 60 (bij een 36-urige werkweek maximaal € 5473,- bruto per maand). Je wordt ingeschaald op basis van opleiding en ervaring. Vanaf 1 juni 2024 komt hier nog 5% salarisverhoging bovenop met een minimaal bedrag van € 150,00 bruto per maand.
 • Startdatum in overleg.
 • Daarnaast wordt er veel georganiseerd om jou te helpen energiek te blijven. Van een fietsplan tot korting op sportscholen en gratis voedingsadvies en/of beweegadvies. Ook bieden we veel mogelijkheden om je te kunnen ontwikkelen. Via het GHZ Leerplein zijn tal van online trainingen, e-learnings en masterclasses beschikbaar die je op eigen tijd en plaats kan volgen.

  Lees hier meer