Docent scheikunde schooljaar 24/25 – Matchpartner Werving en Selectie – Gouda

 • Gouda

Matchpartner Werving en Selectie

Bedrijfsomschrijving

Matchpartner biedt jou als docentde zekerheid van een contract met de flexibiliteit om te doen watjou gelukkig maakt. Matchpartner Onderwijs bestaat uit een kleinteam van bevlogen medewerkers die kijken naar jouw wensen enbehoeften. Op basis hiervan maken wij de match die jou de garantiegeeft op werkplezier. Daarnaast zorgen wij voor voldoendebegeleiding en treed je toe tot een netwerk van vele gedrevendocenten die graag met jou van gedachten wisselen.

In ons netwerk van docenten staat passie voor het vakvoorop. Onze docenten beschikken over uitstekende vakkennis en overde vaardigheden om een veilig en gestructureerd leerklimaat tecreëren. Daarbij hebben ze oog en hart voor de leerlingen. Er wordtgekeken naar de verschillende behoeften die er zijn binnen de klasen daar wordt op ingespeeld met passende werkvormen. Tot slot zijnonze docenten positief-kritisch en wordt er meegedacht om de schoolverder vooruit te helpen.

Tijdens hetkennismakingsgesprek leren we elkaar kennen en halen we jouw sterkepunten en wensen in een baan naar boven. Wij koppelen jouw kracht,wensen en behoeften aan ons grote netwerk van scholen om zo deperfecte match te maken. Wij regelen het gesprek en ondersteunen jetijdens het sollicitatiegesprek. In de maanden hierna zorgen wijervoor dat jij je volledig kan focussen op hetgeen waar jij goed inbent:lesgeven.

Bedrijfscultuur

Matchpartnerheeft toegang tot een groot netwerk van ruim 100 scholen binnen hetvoortgezet onderwijs in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Wijhebben oog voor jouw talent. Een huiselijke sfeer, persoonlijkeaandacht en ontwikkelingsmogelijkheden staan hierbij centraal.Matchpartner Onderwijs streeft naar vernieuwing en kwalitatiefhoogwaardig onderwijs! Kom kennismaken, je bent meer danwelkom.

Matchpartner Onderwijs – Samenbouwen aan de toekomst van hetonderwijs!

Functieomschrijving

Ben jij een enthousiaste scheikundedocent die zijnpassie voor het vak wil overdragen aan leerlingen op het vmbo, havoen vwo? Matchpartner Onderwijs zoekt een gedreven professional diede nieuwe generatie wil begeleiden op weg naar een veelbelovendetoekomst.

Als docent scheikunde tweedegraadsgeef je inspirerende en doelgerichte lessen aan leerlingen opdiverse niveaus: vmbo, havo en vwo. Je brengt niet alleen kennisover, maar weet ook de verbinding te leggen met de praktijk, zodatde leerlingen de relevantie van scheikunde in hun dagelijks levenbegrijpen.

Verantwoordelijkheden:

 • Lesgeven aan leerlingen op het vmbo, havo envwo.
 • Overdragen van kennis met passie enenthousiasme.
 • Begeleiden van leerlingen in hunleerproces.
 • Creëren van een stimulerendeleeromgeving.

Profiel:

 • Passie voor het vak scheikunde.
 • Ervaring door middel van stages en/of werk.
 • In het bezit van een tweedegraads bevoegdheid of in deafrondende fase van de opleiding.
 • Uitstekendecommunicatieve vaardigheden.
 • Flexibel enaanpassingsvermogen in een dynamische onderwijsomgeving.

Bij Matchpartner kun je rekenen op eenprofessionele en ondersteunende werkomgeving.

Heb je vragen over deze vacature of wil je solliciteren?Neem dan contact op met Dennis viadennis@matchpartner.nl of bel naar 0643629073.Wij kijken uit naar jouw sollicitatie en verwelkomen je graag inons team van bevlogen onderwijsprofessionals.

Functie-eisen

 • In het bezit van een tweede bevoegdheidvoor scheikunde ​of hiervoor in opleiding;
 • Beschikbaar vanaf het nieuwe schooljaar;
 • Beschikbaar tussen 0,4 en 0,8 fte.

Arbeidsvoorwaarden

 • Schaal LB (maximaal4.573,-) van de cao het voortgezet onderwijs;
 • 8,33% vakantietoeslag;
 • Eindejaarsuitkering;
 • Reiskostenvergoeding van €0,21 per kilometer;
 • Begeleiding en coaching op je persoonlijkesituatie;
 • Toegang tot een netwerkomgeving vancollega’s binnen het onderwijs.

Lees hier meer