Projectmanager – Quest4 – Gouda

 • Gouda

Quest4

Projectmanager

Opdrachtomschrijving
De Roadmap Workforcemanagement beoogt in een continue releaseproces functionele wensen te realiseren voor de systemen Sp-Expert en Inplanning. Te denken valt aan meeroosteren, nieuwe cao- en atw regelgeving, en optimalisatie van bestaande functionaliteit. Daarnaast gaat DJI aansluiten op Het Nieuwe Roosteren, een rijksbreed roosterprogramma waarin alle departementen participeren.
Opdracht voor de projectleider

 • Leiding geven aan het Roadmap Workforcemanagement programma en daarbij verbinding leggen tussen de verschillende actoren.
 • Realisatie van de nog tot stand te komen migratie naar HNR (het nieuwe roosteren): vooronderzoeken, specificaties, impact- en procesanalyses en implementatie.
 • Voorbereiden besluitvorming stuurgroep en iBoard.
 • Op te leveren resultaten

 • Projectdocumenten (BC, PSA, PID, rapportages etc.);
 • Implementatieplanningen;
 • En uiteindelijk een geïmplementeerde voorziening.
 • Gedurende de looptijd van het contract kan je indien daar ruimte voor is ook ingezet worden op vergelijkbare opdrachten.

  Achtergrond
  Roadmap Workforcemanagement:
  SP-Expert en Inplanning zijn de systemen die het inroosteren van medewerkers in de inrichtingen ondersteunen. Het is cruciaal voor het primaire proces basis voor de uitbetaling van TOD (toeslag onregelmatige diensten) aan medewerkers.

  Het systeem is specifiek voor DJI geconfigureerd met veel complexe regelgeving met vele rekenregels en een aantal cruciale interfaces zoals met het P-systeem P-Direkt.

  Organisatie
  De Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit de volgende onderdelen:
  1. CIO-Office
  De CIO-office is verantwoordelijk voor het stellen van kaders en de sturing hierop om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening van de DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. Daarnaast heeft het een adviesfunctie ten aanzien van opdrachtgevers en de ambtelijke en politieke top;
  2. Informatiemanagement en Architectuur (IMA)
  De afdeling Informatiemanagement en Architectuur vertaalt de (functionele) vraag vanuit de DJI-organisatie naar efficiënte en effectieve IV-ondersteuning, initiatiert daartoe nieuwe projecten inclusief de voorbereiding van de besluitvorming in de Iboard en stelt domeinarchitecturen op in samenspraak met stakeholders en informatiemanagers;
  3. Functioneel Beheer en Dienstenmanagement (FBD)
  De afdeling Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de informatievoorziening van DJI met focus op de gebruikersorganisatie. De afdeling Dienstenmanagement definiëert en onderhoudt het ICT-dienstenportfolio t.b.v. DJI door o.a. actief contractmanagement en leveranciersmanagement;
  4. Project Management en Implementatie (PMI)
  De afdeling Project Management en Implementatie is verantwoordelijk voor de beheersing én het projectmatig realiseren van wijzigingen en nieuwe oplossingen in de informatievoorziening conform standaard methodieken.

  Eisen en wensen voor de functie Projectmanager

  Harde-eisen

 • Kandidaat heeft minimaal een afgeronde WO opleiding;
 • Kandiaat heeft minimaal vier (4 jaar aantoonbare werkervaring bij een (semi) overheidsinstantie (4 jaar);
 • Kandiaat heeft minimaal drie (3) jaar aantoonbare werkervaring met ICT-projecten (3 jaar);
 • Kanidaat heeft minimaal drie (3) jaar aantoonbare werkervaring als projectmanager (3 jaar).
 • Wensen

 • Kennis van de projecten binnen het Workforcemanagement (Doorontwikkeling SPX, Het Nieuwe Roosteren en Individueel Keuzebudget).
 • Competenties

 • Je bent daadkrachtig en kunt inspirerend leidinggeven en vormgeven;
 • Analytisch;
 • Klantgericht, pragmatisch, flexibel en resultaatgericht;
 • Gericht op het realiseren van doelstellingen en resultaten;
 • Creatief;
 • Uitstekende Communicatieve vaardigheden;
 • Kan problemen scherp analyseren, structureren en vertalen naar werkbare en gedragen oplossingen. Naast de inhoud heb je oog voor proces en procedure;
 • Je bent in staat afspraken zodanig op te zetten en uit te werken dat doelstellingen en resultaten worden bereikt;
 • Je kunt omgaan met weerstand en tegenstrijdige belangen;
 • Goede communicatieve en adviesvaardigheden;
 • Zelfstandig;
 • Planmatig;
 • Organisatiesensitief.
 • Lees hier meer