Projectleider Roosterapplicatie regio Gouda – Maandag – Gouda

 • Gouda

Maandag

Over de functie

Parallel aan de afronding is een releaseproces (roadmap) gestart. De Roadmap Roostermanagement beoogt in een continue releaseproces functionele wensen te realiseren en wijzigingen door te voeren voortvloeiend uit CAO afspraken, gewijzigde regelgeving en optimalisatie van bestaande functionaliteit. Vanuit de vorige gebruikte applicatie zijn werkprocessen as-is overgenomen welke in de nieuwe situatie tot knelpunten leiden. Deze dienen gezien de complexiteit en bedrijfskritieke impact projectmatig aangestuurd te worden. Hierbij is opnieuw gekeken naar de juiste organisatievorm en bijbehorende governance. Het aantal stakeholders van het roosterproces bevindt zich in een groot deel van de organisatie. Ervaring met grootschalige implementie is dan ook een pré. Het Shared Service Center, DPMO (directie Personeels-, Management- en Organisatieontwikkeling), de Directie informatievoorziening en de locaties werken nauw samen om een goed resultaat te leveren. Dit vraagt om een senior projectleider die als verbinder de juiste toon weet te zetten, meedenkt over de organisatie van de diverse processen en helderheid weet te creëren ook wanneer het gaat om tegenstrijdige belangen. Tevens gaat DJI per 2027 aansluiten op een rijksbreed roosterprogramma waarin alle departementen participeren. De voorbereidende werkzaamheden worden binnen een nieuw project opgestart.

Opdracht voor de projectleider

• Leiding geven aan en realisatie van de Roadmap Roostermanagement en daarbij verbinding leggen tussen de verschillende actoren. Het gaat om een divers stakeholderveld variërend van bestuur en beleid, HRM processen, IV-uitvoering, leveranciers en (eind-)gebruikers.

• Voorbereiden en uitvoering geven aan de aansluiting op rijksroosteren: onderzoek, specificaties, impact- en procesanalyses en implementatie.

• Voorbereiden besluitvorming verschillende overlegorganen, stuurgroep en iBoard.

Op te leveren resultaten

• Projectdocumenten (BC, PSA, PID, rapportages etc.);

• Implementatieplanningen;

• En uiteindelijk een geïmplementeerde voorziening.

Achtergrond

Inplanning is het systeem dat het inroosteren van medewerkers in de inrichtingen ondersteunt. Het is cruciaal voor het primaire proces en basis voor de uitbetaling van TOD (toeslag onregelmatige diensten) aan medewerkers. Het systeem is specifiek voor DJI geconfigureerd met veel complexe regelgeving met vele rekenregels en een aantal cruciale interfaces zoals met het P-systeem P-Direkt.

Organisatie

De Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. CIO-Office De CIO-office is verantwoordelijk voor het stellen van kaders en de sturing hierop om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening van de DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. Daarnaast heeft het een adviesfunctie ten aanzien van opdrachtgevers en de ambtelijke en politieke top;
 2. Informatiemanagement en Architectuur (IMA) De afdeling Informatiemanagement en Architectuur vertaalt de (functionele) vraag vanuit de DJI-organisatie naar efficiënte en effectieve IV- ondersteuning, initiatiert daartoe nieuwe projecten inclusief de voorbereiding van de besluitvorming in de Iboard en stelt domeinarchitecturen op in samenspraak met stakeholders en informatiemanagers;
 3. Functioneel Beheer en Dienstenmanagement (FBD) De afdeling Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de informatievoorziening van DJI met focus op de gebruikersorganisatie. De afdeling Dienstenmanagement definiëert en onderhoudt het ICT-dienstenportfolio t.b.v. DJI door o.a. actief contractmanagement en leveranciersmanagement;
 4. Project Management en Implementatie (PMI) De afdeling Project Management en Implementatie is verantwoordelijk voor de beheersing én het projectmatig realiseren van wijzigingen en nieuwe oplossingen in de informatievoorziening conform standaard methodieken.

Functie eisen

Harde eisen

 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde WO-opleiding.
 • De aangeboden kandidaat heeft Prince2, Agile, Scrum, of vergelijkbare projectmanagement opleiding gevolgd.
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met ICT Projecten binnen de (semi)overheid.

Wensen

 • Kennis van roostersystemen (of vergelijkbaar) is noodzakelijk, weten ook hoe business en IT hierin met elkaar optrekken en waar weerbarstigheden ontstaan herkennen en op kunnen anticiperen.
 • Kennis van de realisatie van roostersystemen.
 • Ervaring met grootschalige implementatie is noodzakelijk.
 • Je bent een senior in deze tak van werken.
 • Tevens heb je ervaring met agile werken.

Competenties

– Je bent daadkrachtig en kunt inspirerend leidinggeven en vormgeven.

– Je bent klantgericht, pragmatisch, flexibel en resultaatgericht.

– Gericht op het realiseren van doelstellingen en resultaten.

– Je beschikt over uitstekende communicatieve en adviesvaardigheden.

– Kan problemen scherp analyseren, structureren en vertalen naar werkbare en gedragen oplossingen. Naast de inhoud heb je oog voor proces en procedure.

– Je bent in staat afspraken zodanig op te zetten en uit te werken dat doelstellingen en resultaten worden bereikt.

– Je kunt omgaan met weerstand en tegenstrijdige belangen.

– Je beschikt over bestuurlijke en organisatiesensitiviteit.

– Beschikt over crisismanagementvaardigheden.

Over het bedrijf

Inplanning is het systeem dat het inroosteren van medewerkers in de inrichtingen ondersteunt. Het is cruciaal voor het primaire proces en basis voor de uitbetaling van TOD (toeslag onregelmatige diensten) aan medewerkers. Het systeem is specifiek voor DJI geconfigureerd met veel complexe regelgeving met vele rekenregels en een aantal cruciale interfaces zoals met het P-systeem P-Direkt.

Solliciteer

Herken jij jezelf helemaal hierin? Dan ben jij de Projectleider Roosterapplicatie die past bij Maandag®. Wij kijken uit naar jouw sollicitatie. Wie weet ziet jouw maandag er binnenkort net zo tof uit als die van ons.

Lees hier meer