Procesmanager vastgoedontwikkeling – Eminent Groep – Gouda

  • Gouda

Eminent Groep

Als Procesmanager binnen het team Vastgoedontwikkeling en Assetmanagement ben je verantwoordelijk voor het leiden van diverse vastgoedprojecten, met een focus op verduurzaming en het waarborgen van kwalitatieve, betaalbare huisvesting voor onze huurders. Je initieert en coördineert het gehele ontwikkelingsproces, vanaf de initiatiefase tot aan de oplevering, inclusief het verwijderen van gasaansluitingen. Dit omvat het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken, opstellen van besluitvormingsdocumenten, organiseren van aanbestedingen en draagvlak, en het monitoren van de uitvoering tot aan de overdracht aan de afdeling vastgoedbeheer en onze huurders. Je onderhoudt nauw contact met collega’s, gemeente, ketenpartners en interne afdelingen, en stuurt op risico’s, tijd, organisatie, informatie, kosten en kwaliteit om de projecten effectief te beheren en te controleren.

Je dagelijkse taken omvatten onder meer het coördineren en aansturen van het ontwikkelingsproces, leiding geven aan interne en externe procespartners, opstellen van projectuitgangspunten en fasedocumenten, en coördineren van juridische, fiscale, financiële en communicatieve aspecten, inclusief rapportage.

Lees hier meer