Omgevings Manager – Zuid Holland – TenneT – Gouda

 • Gouda

TenneT

TenneT is hard groeiend en op zoek naar nieuwe collega’s om onze ambities waar te kunnen maken. Zo nemen wij een leidende rol in het aanjagen van de energietransitie. Het werven van nieuw talent speelt daarin een cruciale rol. Wij zijn op zoek naar een Omgevings manager voor de regio Zuid-Holland met als standplaats van ons kantoor Arnhem. Het landschap waarin TenneT actief is, verandert ingrijpend. De ambities van de energietransitie hebben geleid tot een enorme investeringsportefeuille voor TenneT en de druk om op tijd en met acceptatie onze projecten te realiseren neemt toe. De unit Public Affairs and Communications (PUC) is verantwoordelijk voor het creëren van politiek en maatschappelijk begrip voor de rol, activiteiten en standpunten van TenneT in Nederland, Duitsland en de EU. s Binnen TenneT is PUC verantwoordelijk voor het verbinden van medewerkers aan onze gemeenschappelijke uitgangspunten: de Purpose, Promise and Principles. Wat doet het team Community Relations Nederland (CRN)? Binnen PUC richt het team CRN zich op het omgevingsmanagement en communicatie ten behoeve van het werk van TenneT in de verschillende regio’s in Nederland. De energietransitie vraagt om een enorme uitbreiding van de capaciteit van het elektriciteitsnet. We moeten in korte tijd steeds meer projecten realiseren. In het hele land krijgen inwoners, bedrijven en organisaties de komende jaren dan ook te maken met werkzaamheden van TenneT. Daarom zet Community Relations in op een duurzame relatie met stakeholders. We kiezen hierbij voor een gebiedsgerichte aanpak. Dat doen we met een team van circa 70 medewerkers, bestaande uit regioregisseurs, omgevingsmanagers en regionale communicatieadviseurs en projectcommunicatieadviseurs. Dit team is verantwoordelijk voor de geïntegreerde communicatie en stakeholdermanagement voor alle infrastructurele projecten van TenneT in Nederland en project overstijgende (regionale) thema’s, zoals congestie, verduurzaming van de industrie, of opslag door middel van batterijen.In de regioteams werken we zoveel mogelijk met vaste gezichten en hanteren we een uniforme aanpak in de projecten. Door de omgeving vroegtijdig te betrekken en goed te informeren, kunnen we zorgvuldige en integrale afwegingen maken. Projecten worden daardoor beter voorspelbaar en beheersbaar, met zo min mogelijk weerstand. Daarnaast werken we gericht aan maatschappelijk begrip in de omgeving, waardoor we projecten sneller en binnen budget kunnen uitvoeren. Jouw bijdrage aan TenneT Door de grote maatschappelijke druk op de energietransitie, wordt het omgevingsmanagement rond onze projecten steeds belangrijker. We kunnen de energietransitie alleen goed en zorgvuldig uitvoeren, als we dat samendoen met partners en belanghebbenden uit de omgeving, zoals gemeenten, provincies, waterschappen, belangenorganisaties, de regionale netbeheerders, maar ook grondeigenaren en het bedrijfsleven. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de omgevingsmanagers van TenneT. Als omgevingsmanager bij het team CRN werk je in jouw regio vanuit een integrale benadering aan de relatie met onze stakeholders. Je bent verantwoordelijk voor het omgevings- en stakeholdermanagement rondom verschillende projecten. Daarin neem je ook de actuele overkoepelende thema’s, plannen en onderwerpen mee. Voor de projecten of het gebied waaraan je werkt, maak je het speelveld van alle belanghebbende partijen inzichtelijk. Je houdt oog voor de belangen van de omgeving binnen de projectteams waar je in werkt. Je brengt signalen vanuit de omgeving naar binnen en draagt mogelijkheden en standpunten vanuit TenneT naar buiten. Je levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het succes van onze projecten. De projecten bevinden zich zowel in de voorbereiding- als uitvoeringsfase.

Jouw bijdrage aan TenneT

 • Je bent aanspreekpunt voor de omgeving voor één of meerdere gebieden of projecten van Tennet in de regio;
 • Je hebt en houdt overzicht van de belangrijkste stakeholders in de regio en met name van jouw projecten, onderhoudt intensief contact met deze stakeholders en bent op de hoogte van de belangrijkste issues;
 • Je signaleert belangrijke aandachtspunten voor stakeholders en onderneemt daarop actie;
 • Je werkt samen met de belangrijkste partners in de regio om onze projecten te realiseren;
 • Je stelt dossiers op over relevante onderwerpen, houdt deze bij en deelt deze informatie binnen projectteams;
 • Je werkt vanuit een uniforme aanpak en gestandaardiseerde middelen op gebied van omgevingsmanagement;
 • Je bent en blijft goed op de hoogte van de middellange- en lange termijnontwikkelingen van TenneT in deze regio en de belangen die daarbij spelen;
 • Je volgt de actualiteiten en (politiek-bestuurlijke) ontwikkelingen en maakt een vertaalslag naar relevantie voor de regio en de projecten;
 • Je onderhoudt contacten met collega’s binnen TenneT (binnen en buiten het team CRN) die ook externe contacten hebben in deze regio en zorgt voor onderlinge afstemming;
 • Je sluit waar gewenst aan bij relevante overleggen, zowel binnen TenneT als daarbuiten;
 • Je bereidt samen met de communicatieadviseur de externe communicatie en participatieprocessen voor vanuit de projecten;
 • Je geeft participatietrajecten vorm en coördineert de uitvoering hiervan;
 • Je werkt nauw samen met de regioregisseur van jouw regio en geeft samen vorm aan de integrale stakeholderaanpak in deze regio;
 • Je draagt bij aan een goede reputatie van TenneT in de regio en aan de consistentie in onze standpunten boodschappen voor projecten in de regio;
 • Je schakelt waar mogelijk marktpartijen in ter ondersteuning van je werkzaamheden en bewaakt de kwaliteit van de geleverde producten;
 • Je stemt goed af met collega’s van Political Affairs, Corporate Communications en Media Relations;
 • Jouw profiel en achtergrond

 • Je hebt een relevante HBO of universitaire opleiding, bijvoorbeeld en bij voorkeur op gebied van communicatie, bestuurskunde of ruimtelijke ordening;
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in processen en participatie bij voorkeur in grote infrastructurele projecten en/of complexe opgaven;
 • Je bent een zelfsturende professional die het complexe speelveld waarin TenneT opereert doorgrondt en in staat is op hoog niveau omgevingsmanagement te leveren;
 • Je hebt een helicopterview en kunt strategische en tactische vaardigheden combineren met operationele vastberadenheid;
 • Je bent analytisch ingesteld en kunt goed in scenario’s denken en snel handelen. Je bent diplomatiek, empathisch, kunt zelfstandig werken en bent representatief;
 • Je hebt ruime ervaring in het ontwikkelen van omgevingsstrategieën, de aanpak van participatieprocessen en het organiseren daarvan;
 • Je bent goed in staat om vanuit complexe vraagstukken een stakeholder-specifieke aanpak te ontwikkelen;
 • Je hebt gedegen kennis van diverse ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld gemeentelijke besluitvormingstrajecten;
 • Je bent in staat om organisatie en mensen te verbinden aan het werk van TenneT in de regio en draagvlak te creëren;
 • Je bent een pro-actief en een teamplayer. En je denkt niet in problemen maar in kansen en oplossingen;
 • Je werkt afwisselend vanuit het hoofdkantoor in Arnhem, vanuit een regiokantoor of (project)locatie of vanuit huis;
 • Een netwerk in en kennis van je regio is een pré maar geen must;
 • Je woont bij voorkeur in de regio en spreekt vloeiend Nederlands.
 • Je bent bovenal enthousiast en gedreven om deze rol op te pakken en samen met je collega’s aan de energietransitie te werken.
 • Ons aanbod

  Lees hier meer