Consulent Schuldhulpverlening – Matchpartner Werving en Selectie – Gouda

 • Gouda

Matchpartner Werving en Selectie

Bedrijfsomschrijving

De gemeente luistert naar haar burgers, bezoekers enbedrijven. Dit doen zij door aandachtig te luisteren naar devraagstukken die aan bod komen. Het is voor de gemeente belangrijkom continu in contact te blijven staan met inwoners en partners ommet hen oplossingen te vinden. Dit kan door een samenwerking ofcoproductie aan te gaan. Uiteindelijk heeft iedereen hetzelfdedoel: een zelfredzame samenleving. Deze samenleving verandertcontinu en het is van belang dat de medewerkers van de gemeentekunnen meebewegen met deze ontwikkelingen. Daarom wordt er van henverwacht dat zij hier continu op in kunnen blijven spelen en kunnenvoldoen aan de nieuwe eisen en wensen van de verschillendepartijen.

OverMatchpartner

Je komt tijdenshet uitvoeren van deze functie in dienst van Matchpartner.Matchpartner is dé specialist op het gebied van werving en selectieen detachering binnen vier specialismen; Gemeente, Zorg en Welzijn,Arbo en Verzuim en Onderwijs. Matchpartner staat voorkwaliteit en een persoonlijke aanpak met oog voor de wensen van jouals persoon achter een CV. Onze doelstelling is om te zorgen datjij met een positief gevoel aan een nieuwe uitdagingbegint. 

Wat mag je verder van Matchpartnerverwachten?

 • Een betrouwbare enpersoonlijke organisatie die met respect en vertrouwen omgaat methaar kandidaten;
 • Wij hechten veel waarde aande wensen van de kandidaten en doen altijd ons best hier aan tevoldoen. Denk aan uitdagende functies enontwikkelmogelijkheden;
 • Je kan van ons eenpro-actieve houding verwachten en wij zullen vanuit jouw profiel enwensen kansen creëren bij onze klanten;
 • Wijzijn transparant en wij streven altijd naar goede communicatie metbetrekking tot terugkoppelingen, feedback enbereikbaarheid.

Functieomschrijving

Wil jij mensen helpen die in de schulden terecht zijngekomen? Dan ben jij de Consulent Schuldhulpverlening die wezoeken!
 

In de praktijkblijken burgers niet zomaar met schulden bij de gemeente aan tekloppen. Daarom is het belangrijk dat je binnen deze functie eenempathische en begripvolle houding aanneemt, maar ook op eenprofessionele manier de afstand bewaard. Je gaat je bezig houdenmet het voeren van intakegesprekken met cliënten en zorgen dat desituatie duidelijk in kaart word gebracht. Hierbij houd je ookrekening met de eventuele achterliggende problematiek. Achterafzorg je dat alle administratieve gegevens op nauwkeurige wijzeworden verwerkt. Ook sta je in contact met de schuldeisers enkom je met hen tot betalingsregelingen. Je doel is om deinwoner weer financieel zelfredzaam te maken en begeleidt totdat decliënt weer schuldenvrij is.

 

Functie-eisen

Voordeze vacature is het belangrijk dat je een expert bent op hetgebied van schuldhulpverlening. Je hebt brede kennis van actuelewet- en regelgeving op het gebied van schuldhulpverlening. Verderis het van belang dat je beschikt over inlevingsvermogen, goed kuntsamenwerken en beschikt over uitstekende mondelinge enschriftelijke communicatieve vaardigheden. Je bent namelijkregelmatig in gesprek met cliënten en collega’s. Om deze reden ishet ook belangrijk dat je analytisch kunt nadenken, om zo een vraagte kunnen ophelderen. Het gaat in schuldhulpverlening namelijk ookvaak over een vraag achter de vraag. 

Omcliënten goed te kunnen helpen voldoe jij aan de volgendeeisen:

 • Je bezit kennis van actuelewet- en regelgeving ten aanzien vanschuldhulpverlening. 
 • Je hebt HBO werk-en denk niveau (afgeronde sociale opleiding)
 • Je hebt ervaring met de1e fase Schuldhulpverlening

Arbeidsvoorwaarden

 • Een salaris dat aansluit bij jouwervaring (max. €4300,-) 
 • 25 vakantiedageno.b.v. 36 uur per week.
 • Een goedepensioensregeling.
 • Een contract bijMatchpartner.
 • Een reiskosten voorziening vandeur tot deur.

Lees hier meer