Begeleider passend onderwijs en ondersteuningscoördinatoren – Stichting Carmelcollege – Gouda

 • Gouda

Stichting Carmelcollege

Zin om mee te bouwen aan een geweldig team als ondersteuningscoördinator of begeleider passend onderwijs (BPO) in het prachtige Gouda? We zoeken enthousiaste collega’s om ons professionele team te versterken. We hebben drie vacatures beschikbaar (2 voor ondersteuningscoördinatoren en 1 voor een begeleider passend onderwijs)! Kom jij ons team versterken?

Wat ga je doen?

Als ondersteuningscoördinator zorg je ervoor dat ondersteuningsvragen goed worden geformuleerd en op de juiste plek worden uitgezet, binnen of buiten de school.

Als begeleider passend onderwijs zorg je ervoor dat er handelingsgericht wordt gewerkt aan de ondersteuningsvragen van leerlingen met leerlingen al dan niet via een OPP. Hiervoor ben je veel in gesprek met leerlingen, docenten, mentoren, ouders en collega’s van het zorgteam. Behandel-/begeleidingservaring is hiervoor niet vereist. Het is wel een pre als iemand al leerlingen begeleid heeft en oudergesprekken heeft gevoerd. Ook een pre is als iemand ervaring heeft met het onderwijs.

Carmelcollege Gouda heeft voor elke locatie een enthousiast en professioneel ondersteuningsteam met verschillende expertises op het gebied van jeugdzorg en onderwijs. Alhoewel de afzonderlijke teams voornamelijk op de eigen locatie werkzaam zijn en overleggen met docenten en schoolleiding, wordt er veel samengewerkt tussen de locaties.

Onze nieuwe collega’s

 • Hebben ervaring of zijn goed bekend met het werken op een school;
 • Hebben een passende hbo-opleiding;
 • Zijn goed in het organiseren en coördineren van werkzaamheden;
 • Kunnen zelfstandig de weg vinden op het gebied van begeleidings- en opvangmogelijkheden buiten school (sociale kaart);
 • Beschikken over goede gesprekstechnieken;
 • Hebben een goed analytisch vermogen;
 • Hebben specifieke kennis of ervaring met de doelgroep van de locatie waar zij solliciteren.
 • Elke locatie heeft eigen, specifieke kenmerken. Wij zoeken collega’s die daadkrachtig zijn en goed knopen kunnen doorhakken, grenzen kunnen aangeven en een goed relativeringsvermogen hebben. Voor een fijne samenwerking is het belangrijk om als ondersteuningscoördinator goed zichtbaar te zijn in de school en de grote lijnen te kunnen bewaken. Al onze mentoren zijn daarom opgeleid tot coach. Ons ondersteuningsteam heeft een begeleidende rol voor leerlingen die dat nodig hebben en ondersteunt daarnaast de docenten. Ons doel is om de begeleiding van de leerlingen zoveel mogelijk binnen de lessen te laten plaatsvinden.

  Hier ga je werken

  Het Antoniuscollege Gouda, Antoniusmavo XL en ISK Gouda vormen samen het Carmelcollege Gouda. We zijn een scholengemeenschap die haar leerlingen in een veilige en zorgzame omgeving met uitdagend en contextrijk onderwijs wil vormen en opleiden tot verantwoordelijke, creatieve, zelfbewuste en zelfsturende wereldburgers, betrokken bij de medemens en dienstbaar aan de maatschappij. Carmelcollege Gouda heeft ongeveer 2.200 leerlingen en 250 medewerkers op vier locaties: het Antoniuscollege voor havo en vwo, Antoniusmavo XL voor het vmbo-tl en twee locaties voor de ISK (internationale schakelklas). Carmelcollege Gouda valt onder het bestuur van Stichting Carmelcollege.

  Op al onze locaties kun je jezelf zijn. Dat geldt voor leerlingen, docenten, ondersteunend personeel en schoolleiding. Het betekent oog hebben voor elkaar, prioriteiten stellen, afspraken nakomen, elkaar aanspreken en willen leren van elkaar.

  is een mavo-school met ruim 600 leerlingen. De school heeft een flexrooster met lesuren van 80 minuten en veel keuzevrijheid in de flexmomenten. Naast de vaklessen zijn een goede leerlingbegeleiding en vaardighedenonderwijs speerpunten. Medewerkers en leerlingen weten elkaar goed te vinden in een vriendelijke sfeer.

  is een school voor atheneum en havo. Binnen deze opleidingen bieden wij de leerroutes TTO, Breed en Technasium. Voor hoogbegaafde leerlingen hanteren wij de uitgangspunten van de BPS (begaafdheidsprofielscholen).

  is een school die enorm is gegroeid de afgelopen twee jaar. Inmiddels is een derde tijdelijke locatie geopend. De problematiek van de leerlingen is zeer divers en taal is zeker een barrière, maar er is een enorm bevlogen en betrokken team dat veel bereikt met leerlingen.

  Dit is wat wij bieden

  Op elke locatie gaat er vrijwel op hetzelfde moment een ondersteuningscoördinator met zwangerschapsverlof. We hebben intern kunnen schuiven, maar zijn nog steeds op zoek naar 2 ondersteuningscoördinatoren voor de internationale schakelklas (ISK) en het ACG (de havo-vwo locatie) en 1 BPO-er voor AMXL (de mavo-locatie).

 • Omvang vervanging: alle vervangingsvacatures hebben een omvang van 0,6 tot 0,8 fte.
 • Start: de vervanging op de ISK start per 1 mei 2024 en die op AMXL en het ACG per 1 augustus 2024. Alle aanstellingen zijn op vervangingsbasis, want alle collega’s komen graag terug.
 • Wat wij kunnen bieden is een open werkomgeving en een fijne sfeer met goede docenten, mentoren en coaches die positief in de school staan. Binnen het ondersteuningsteam is er ruimte voor afstemming en overleg, waardoor we elkaar versterken en ondersteunen bij uitdagende casussen.

  De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO VO. Je ontvangt een salaris van maximaal 5.030 euro bruto per maand bij een volledige werkweek (schaal 10). 

  Overige extra’s zijn: Eindejaarsuitkering (13e maand), 8% vakantietoeslag, prima pensioenregeling, reiskostenvergoeding, korting op premie ziektekostenverzekering en laptop. Als ondersteunend personeel ben je bovendien vrij tijdens de schoolvakanties. Scholing behoort tot de mogelijkheden. 

  Lees hier meer