Bedrijfsautotechnicus bij Maas-De Koning inGouda – Dennis Automotive Recruitment – Gouda

  • Gouda

Dennis Automotive Recruitment

Bedrijfsomschrijving
“Wat men van ver haalt, is vaak lekker. Maar een goede buur isweer beter dan een verre vriend. In de Randstad wordt Maas-DeKoning beschouwd als die goede buur, met maar liefst 13 vestigingenvan Krimpen aan den IJssel tot Uithoorn. De vestigingen liggennabij de steden Rotterdam, Den Haag, Leiden, Amsterdam en Utrecht,maar ze bevinden zich nooit in deze steden zelf. Bij Maas-De Koninghebben ze een grondig begrip van hun klanten. Ze kennen hun klantenniet alleen bij naam, maar begrijpen ook hun behoeften. Het team isin staat om vlot te communiceren met hun klanten en, om in de taalvan de mobiliteit te spreken, ze naar oplossingen te leiden. Ditvereist niet alleen kennis, maar ook de capaciteit om goederelaties te onderhouden. Maas-De Koning is het resultaat van desamenvoeging van twee familiebedrijven, en dit komt duidelijk naarvoren. Deze samensmelting manifesteert zich in hun betrokkenheid,hun vermogen om zich in te leven en hun proactieve houding. Kortom,ze begrijpen goed wat hun klanten letterlijk en figuurlijk drijft.Of het nu gaat om leasing, elektrificatie of schadeherstel, hundealerbedrijven zijn gericht op het voldoen aan de vraag vanvandaag en die van morgen. Ze voeren de merken Audi, Volkswagen,Seat, CUPRA, Skoda en Volkswagen Bedrijfswagens, en ze blijven hieral meer dan 50 jaar trouw aan. En op hun beurt blijven sommigeklanten ook trouw aan hen, sommigen zelfs al net zo lang. MetMaas-De Koning zijn ze klaar voor wat de toekomst brengt envereist. Hun klanten zijn in beweging, en nieuwe behoeften vragenom nieuwe oplossingen. En zij zijn in staat om die te bieden.Tegelijkertijd verandert er weinig aan hun kernwaarden. Ze zettenzich volledig in om ervoor te zorgen dat hun vakmanschap en servicedoor iedereen gewaardeerd blijven worden. Want laten we eerlijkzijn, iedereen wil toch zo’n goede buur hebben.”

Functieomschrijving
BijMaas-De Koning in Gouda, hebben we een fantastische mogelijkheidvoor een ervaren Bedrijfsautotechnicus / Automonteur zoals jij! AlsEerste Bedrijfsautotechnicus ben jij degene die verantwoordelijk isvoor het uitvoeren van onderhoudsbeurten en reparaties aanVolkswagen Bedrijfswagens. De werkplaats in Rotterdam is ruimopgezet en hier liggen alle benodigde diagnose-tools,gereedschappen en up-to-date materiaal klaar voor jou. Op diemanier kun je jouw werk met volle overgave doen. In de rol vanEerste Bedrijfsautotechnicus zul je al jouw kennis, vaardigheden enpassie gebruiken om aan de auto’s te werken. Jij bent degene dieervoor zorgt dat de klanten probleemloos kunnen blijven rijden. Ofhet nu gaat om zelfstandig onderhoud, reparaties of het stellen vandiagnoses, jij draait er je hand niet voor om. Terwijl jij jevakmanschap laat zien in de werkplaats, kun je rekenen op eengeweldige werkomgeving, state-of-the-art apparatuur, de nieuwstetechnieken en natuurlijk fantastische collega’s.

Functie-eisen
Om dezefunctie goed uit te kunnen voeren heb je natuurlijk recenteervaring als (Bedrijfs)Autotechnicus / Automonteur, een afgerondeopleiding tot 1e (Bedrijfs)Autotechnicus en deze eventueelaangevuld met relevante diploma’s en certificaten. Indien je noggeen APK hebt, bestaat er een mogelijkheid om dit via Maas-DeKoning te behalen. Bij Maas-De Koning in Rotterdam zal je ook incontact komen met klanten (bijvoorbeeld bij het geven vanreparatie-adviezen of proefrijden), wij verwachten dan ook van jedat je eerlijk en vakkundig bent en een flexibele en klantgerichteinstelling hebt.

Arbeidsvoorwaarden
Wekunnen natuurlijk zeggen: “kom zelf maar ontdekken”, maarnatuurlijk begrijpen we dat je graag ook iets over Maas-De Koningwilt weten voordat je bij hun komt solliciteren. Maas-De Koninggelooft in een samenwerking tussen jullie beiden en die moet vanbeiden kanten goed voelen! Als een echt familiebedrijf houden zijde lijntjes graag kort en open zodat jij je al snel thuis voelt.Naast natuurlijk een goed salaris, krijg je de basis voorwaardenzoals 24 verlofdagen (fulltime), vakantietoeslag,reiskostenvergoeding, een goed pensioen en uitzicht op een vastcontract. Dat zijn echter nog maar de standaard voorwaarden. Netals dat de wereld niet stil staat, sta jij dat hopelijk ook niet.Er is voldoende mogelijkheden om je verder te ontwikkelen middelstrainingen en opleidingen, of doorgroeimogelijkheden naar eenandere functie of afdeling. Ondanks de groei van de afgelopen jarenis het menselijk contact nog een belangrijke kernwaarde voorMaas-De Koning en voelt het overal als een kleine familie. Iedereenis benaderbaar en even belangrijk voor de groei en voortbestaan vanhet bedrijf. Bij Maas-De Koning vinden ze het belangrijk datiedereen met plezier naar het werk toe gaat, waar vanuit uiteraardook de benodigde prestaties met elkaar geleverd kan worden. Dus naeen week hard werken wordt er op vrijdagmiddag regelmatig geborrelden hebben ze elk jaar een knal van een feest. Deel uitmaken vandeze gezellige familie? Solliciteer dan snel!

Lees hier meer