Asfaltafwerker regio Gouda – Eminent Groep – Gouda

  • Gouda

Eminent Groep

Als Asfaltafwerker bij deze organisatie speel je een cruciale rol in het realiseren van hoogwaardige asfaltwerken op diverse projectlocaties door heel Nederland. Je bent verantwoordelijk voor het nauwkeurig uitvoeren van diverse werkzaamheden op het gebied van asfaltverwerking, met inachtneming van de geldende veiligheids- en kwaliteitsnormen. Je werkt samen met een gemotiveerd team van professionals en draagt bij aan de succesvolle afronding van de projecten.

Verantwoordelijkheden:

  • Voorbereiden van de werklocatie en assisteren bij de opbouw van asfaltmachines en -installaties.
  • Uitvoeren van diverse handmatige en machinale werkzaamheden, waaronder het egaliseren, verdichten en afwerken van asfaltlagen.
  • Controleren van de kwaliteit van het aangebrachte asfalt en het signaleren van eventuele afwijkingen of defecten.
  • Zorgdragen voor een veilige werkomgeving en het naleven van veiligheidsvoorschriften en procedures.
  • Assisteren bij het laden en lossen van materieel en materialen op de projectlocatie.
  • Rapporteren van voortgang, eventuele problemen en uitgevoerde werkzaamheden aan de leidinggevende.

Lees hier meer