ANIOS Chi­rur­gie, Me­disch Spe­ci­a­lis­tisch Be­drijf Gouda – Groene Hart Ziekenhuis – Gouda

 • Gouda

Groene Hart Ziekenhuis

De vakgroep chirurgie van MSB Gouda in het Groene Hart Ziekenhuis bestaat momenteel uit 13 chirurgen en 18 arts-assistenten (8 AIOS en 10 ANIOS). Er heerst onderling een goede sfeer, zowel binnen de assistentengroep als met de chirurgen.

Het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) Gouda is een maatschap van ruim honderd medisch specialisten, onderverdeeld in 18 vakgroepen met 20 specialismen. Bij MSB Gouda werken tevens een flink aantal arts-assistenten (ANIOS), een stafbureau en researchverpleegkundigen. MSB Gouda levert medische en medisch specialistische kennis en kunde van kwalitatief hoog niveau, is op dat gebied leidend in de regio en toont zich ondernemend. Met oog voor medisch specialistische innovatie wordt ingespeeld op de (veranderende) behoeften van patiënten, hun verwijzers en de maatschappij.

Functie en rol

De werkzaamheden worden verricht op de verpleegafdeling, Spoedeisende Hulp, als consulent en op de polikliniek. Daarnaast is het mogelijk om te assisteren bij de poliklinische kleine verrichtingen en op de OK. Dit alles zal altijd onder supervisie van een specialist of AIOS staan. Na een inwerkperiode van 6 weken zal de ANIOS ook meedraaien in het dienstrooster (weekend, avond en nachtdiensten). Door een open en informele sfeer proberen wij een prettig en goed opleidingsklimaat te scheppen.

Wij vragen

 • Belangstelling voor het vakgebied chirurgie
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden
 • Daadkrachtig en probleemoplossend vermogen
 • Diploma basisarts
 • BIG-registratie
 • Verklaring Omtrent het Gedrag
 • Wij bieden

 • Goed opleidingsklimaat voor artsen die ervaring willen opdoen in de chirurgie
 • Goede werksfeer en laagdrempelig contact met collega’s
 • Een tijdelijk dienstverband van 4 maanden voor 38 uur per week met intentie tot verlenging naar een vast dienstverband
 • Fulltime dienstverband
 • Inschaling in FWG 65 conform cao Ziekenhuizen
 • Indiensttreding bij MSB Gouda
 • Een maandelijkse vaste onkostenvergoeding
 • Diverse kortingen bij sportcentra
 • Opleidingsbudget
 • Een jaar lang toegang tot de online zelfcoaching tool GRIP
 • Lees hier meer