Docent wiskunde (1e graads) – Wellantcollege Gouda Chr. vmbo – Gouda

JobID=4.0.07

De wereld om ons heen verandert in eenrazendsnel tempo. Klimaat, energie, water, voeding en welzijn vanmens en dier zijn grote en dringende vraagstukken voor onzeplaneet. Technologie, digitalisering en robotisering biedenmogelijke oplossingen. Internationaal – van bedrijfsleven totoverheid tot wetenschap – groeit de behoefte aan een nieuwegeneratie vakmensen die de wil, kennis en vaardigheden hebben omons leven en onze leefomgeving te verbeteren. Nederland loopthierin voorop als kweekvijver van talent. Welkom bij Wellant! Met175 opleidingen, 30 locaties en 4800 stagebedrijven in binnen- enbuitenland staan onze 1300 docenten en medewerkers klaar om deaanstormende generatie vakmensen een plek in die nieuwe samenlevingte geven. Wellantcollege is de grootste vmbo- en mbo-opleider vanEuropa in voeding, klimaat en welzijn van mens en dier. Met eensoepele doorstroom tussen beide opleidingen. Wij staan voor modern,gevarieerd onderwijs: van koken tot urban green development, en vangezonde dieren tot watermanagement. Met alle aandacht voor depersoonlijke groei en talenten van iedere leerling en student. Metkleinere scholen, waar iedereen elkaar kent en bedrijfsleven, regioen ouders actief samenwerken. En met een veelzijdige aanpak, waarindocenten, studenten en leerlingen samen die nieuwe wereld van nu enmorgen verkennen en verbeteren. Wellant. Welbewust beter. Per 1januari 2021 heeft er een bestuurlijke fusie plaatsgevonden tussenWellantcollege, Helicon Opleidingen en CITAVERDE College. Datbetekent concreet dat we per 1 augustus 2021 één organisatievormen, mét een nieuwe naam: Yuverta. Door samen verder te gaanbundelen we onze krachten en kennis. Samen zijn we met 53 locatiesde grootste groene onderwijsorganisatie van Nederland endaarbuiten. We kunnen onze onderwijskwaliteit verder versterken enzo – ook in de toekomst – ons unieke, persoonlijke onderwijsblijven bieden. We zijn thuis in de toekomst, omdat we onsbezighouden met thema’s die er toedoen, zoals klimaat, energie,water, voeding, en welzijn van mens en dier. Daarmee zijn we échtvan betekenis voor leerlingen, studenten, cursisten, collega’s enonze regio.

“Je ontwikkelt meer bijWellant”

Voor onze locatie Chr. vmbo Goudazijn wij op zoek naar een docent Wiskunde voor 1,8 fte vanaf hetnieuwe schooljaar (1 augustus 2021). Reageren op een deel van devacature is mogelijk, daarover vind je verderop in de vacature meerinformatie.

Wellant Chr. vmbo Gouda is eenkleine, gezellige school met ongeveer 400 leerlingen (komend jaar500! leerlingen) waarbij bijna iedereen elkaar kent. Bij Wellantwillen we graag dat je doet waar je goed in bent en wat je leukvindt. Je leert met je eigen coach en volgt een persoonlijkeleerroute. Samen proberen we het beste resultaat te halen. Wijvinden het vooral belangrijk dat jij je snel thuis voelt. Bij onsvolg je theoretische vakken en krijg je praktijkvakken. Daarvoorhebben wij veel speciaal ingerichte lokalen, zoals een kooklokaal,dierenlokaal, bloem/stylinglokaal en een technieklokaal met demodernste apparatuur. Maar ook een flinke schooltuin metkassen.

Jouwprofiel
We zoeken een docent Wiskundedie:

 • Bij voorkeur beschikt over eenonderwijsbevoegdheid voor Wiskunde (kandidaten in afrondende fasevan hun opleiding en/of een PABO-achtergrond hebben met debereidbaarheid om hun bevoegdheid te halen, zijn ook van hartewelkom)]
 • Beschikt over goede communicatievevaardigheden en resultaatgericht is
 • Coachend(bege)leiding kan geven aan groepenleerlingen
 • Pedagogisch, vakinhoudelijk endidactisch competent is
 • Samenwerkt metcollega’s in een resultaatverantwoordelijkteam
 • Pedagogisch goed overweg kan met onzevmbo-leerlingen
 • Beschikt over organisatorischevaardigheden
 • Externe netwerken kan opbouwen enonderhouden
 • Ontwikkelingsgericht is enreflecterend vermogen bezit

Werkzaamheden
Jewerkzaamheden zijn onder meer:

 • Het creëren vaneen uitdagende leeromgeving
 • Het hanteren vaneen activerende didactiek
 • Persoonlijke aandachtgeven aan leerlingen
 • Leerlingen stimuleren totgewenst gedrag
 • Bijdragen aan schoolevenementenen andere activiteiten
 • Eventueel rekenlessenwaardoor de aanstelling vergroot wordt

Graaggaan we met je in gesprek over de verdeling tussen leerjaren enniveaus. Hierin maken we een goede afweging tussen kennis, ervaringen je wensen/behoeften. Met een groei van 100 leerlingen voorkomend schooljaar, hebben we voldoende afwisseling voor zowel debeginnende docent als de meest ervarendocent!

Wat biedenwij
Bij ons verdien je een goed enmarktconform salaris. Daarnaast hebben we goede secun...